Budoucnost v technologiích

Vybavení nemocnic představuje nejtěžší disciplínu ve všech dodávkách zdravotnického materiálu - snaha o dodání nejvyšší kvality při nejnižších nákladech ve spojení se zažitými stereotypy a předsudky. Snahou společnosti INDUBIA s.r.o. je tyto předsudky a stereotypy zlomit a dokázat našim klientům, že kvalita za rozumnou cenu není pouhým snem či cestou ke kompromisům a nutností upustit od svých požadavků.

Naši technici a obchodníci prováděli dlouholetý výzkum trhu s cílem identifikovat potřeby nemocnic, zjistit požadavky personálu na dokonalé a funkční vybavení a ztotožnit se s možnostmi ředitelů a nákupních oddělení. Svůj výzkum jsme porovnali s nabídkou dodavatelů a identifikovali skryté možnosti a nedostatky v nabídce na našem trhu. Naší snahou je dodávat produkty, které u nás neumí konkurence nabídnout. 

V naší nabídce nenaleznete produkty pouze jediného výrobce a to z jednoduchého důvodu - nikdo na světě nedokáže vyrobit a být nejlepší v každém detailu a nabídnout plnou škálu produktů na nejvyšší úrovni. Snažíme se pečlivě vybírat, dlouhodobě testovat a pečlivě konzultovat zvolené produkty s koncovými uživateli. Na základě toho volíme produkty, o kterých si jsme jistí, že budou pro naše zákazníky tím nejlepším za tu nejrozumnější cenu. Aby jsme si byli jisti, že vše provádíme na té nejvyšší úrovni, jsme držiteli certifikace a plníme normy ISO 13485:2016 v oblasti dodávek nemocničních lůžek.

Společnost INDUBIA s.r.o. se nezabývá pouze distribucí a servisem zdravotnických prostředků, ale podílí se též na jejich návrhu, vývoji i testování. Takto vzniklo například úzké lůžko VIGOROUS 11 či lůžko s laterálním náklonem FAULTLESS 3500LT. V životě uspěje jedině ten, kdo se dívá do budoucnosti a podílí se na pokroku a přesně tam se společnost INDUBIA s.r.o. cítí jako doma.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a rádi budeme naslouchat Vašim požadavkům a přáním.

Ing. Tomás Köhler, jednatel